1/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1/QĐ-UBND
V/v đặt tên đường phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng yên
Ngày ban hành 12/01/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 01.pdf
 Trở về trang trước