1413/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1413/QĐ-UBND
v/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho công ty TNHH STP Việt Nam
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1413_signed.pdf
 Trở về trang trước