1830/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1830/CV-UBND
v/v báo cáo kết quả năm sau 1 năm thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1830.pdf
 Trở về trang trước