2436/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2436/QĐ-UBND
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo nâng cấp ĐH>26 Long Hưng Liên Nghĩa huyện Văn Giang
Ngày ban hành 31/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2436_signed.pdf
 Trở về trang trước