7/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
7/QĐ-UBND
V/v quy định mức thu quản lý và sử dụng lệ phí địa chính lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng dưới nước mặt xả nước thải
Ngày ban hành 12/04/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 07.pdf
 Trở về trang trước