1589/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1589/CV-UBND
v/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1589_signed.pdf
 Trở về trang trước