3466/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3466/CV-UBND
V/v triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH-TƯ Đảng khóa XII
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3466_signed.pdf
 Trở về trang trước