1248/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1248/QĐ-UBND
V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trạm bơm Hồng Vân huyện Ân thi
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1248_signed.pdf
 Trở về trang trước