925/CV-UBND
Chi tiết văn bản
925/CV-UBND
V/v cho thuê đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Minh Đức
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 925.pdf
 Trở về trang trước