1766/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1766/QĐ-UBND
V/v xếp hạng di tích cấp tỉnh
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1766.pdf
 Trở về trang trước