668/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
668/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự án ĐT xây dựng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản huyện Yên Mỹ
Ngày ban hành 29/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 668.pdf
 Trở về trang trước