3243/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3243/QĐ-UBND
V/v........Di tích đình Tiên Xá thị trấn Vương huyện Tiên Lữ
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3243.pdf
 Trở về trang trước