8/CT-UBND
Chi tiết văn bản
8/CT-UBND
V/v tập trung thực hiện kế hoạch số 93A /KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 23/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 08CT_signed.pdf
 Trở về trang trước