1831/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1831/CV-UBND
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 95/2010 ngày 16/9/2010
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1831.pdf
 Trở về trang trước