2979/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2979/QĐ-UBND
v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Bình Lương trên sông Đình dù xã Tân Quang huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2979_signed.pdf
 Trở về trang trước