2754/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2754/QĐ-UBND
V/v tặng bằng khen cho 03 tập thể và 8 cá nhân của Bộ chỉ huy quân sự
Ngày ban hành 11/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2754_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước