1976/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1976/CV-UBND
V/v tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện luật Dạy nghề Hội nghị tổng kết thực hiện đề án 31
Ngày ban hành 30/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1976.pdf
 Trở về trang trước