924/CV-UBND
Chi tiết văn bản
924/CV-UBND
V/v thành lập hệ thống bản đô fhành chính và ATLAT điện tử tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 924.pdf
 Trở về trang trước