1964/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1964/CV-UBND
V/v Lập DA XD trạm bơm Văn Giang II và DA cải tạo , mở rộng kè mái sông Đồng Than
Ngày ban hành 28/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1964.pdf
 Trở về trang trước