2708/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2708/QĐ-UBND
v/v phê duyệt điểu chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kè mái sông Hòa bình đoạn qua thành phố Hưng yên
Ngày ban hành 29/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2708_signed.pdf
 Trở về trang trước