675/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
675/QĐ-UBND
V/v thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban thi đua khen thưởng ông Hoàng Thế Oanh
Ngày ban hành 28/02/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 675_signed.pdf
 Trở về trang trước