2169/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2169/CV-UBND
v/v báo cáo tổng kết và tham gia ý định hướng sửa đổi luật hôn nhân và gia đình
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2169.pdf
 Trở về trang trước