Chi tiết văn bản
119/NQ-HĐND
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2018
Ngày ban hành 08/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Xuân Tuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm Nghị quyết 119 dự toán ngân sách 2018 sua lai.docx Phụ biểu giao dự toán theo Nghi dinh 31-2017 trình DT 2018 - kèm theo NQ HĐND tỉnh.xls
 Trở về trang trước