1247/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1247/QĐ-UBND
v/v cho phép cán bộ đi nước ngoài về việc riêng bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan chủ tịch Hội phụ nữ huyện văn Giang
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1247_signed.pdf
 Trở về trang trước