3709/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3709/CV-UBND
Vv tiếp thu và thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ngày ban hành 27/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3709_signed.pdf
 Trở về trang trước