2221/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2221/CV-UBND
V/v đính chính quyết didnhj số 2523 ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 30/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Bá Toát
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2221.pdf
 Trở về trang trước