Chi tiết văn bản
100/2010/NQ-HĐND
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
Ngày ban hành 14/07/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Văn Quýnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm 100_2010_NQ-HĐND.doc
 Trở về trang trước