2755/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2755/CV-UBND
v/v bổ sung kinh phí phát sinh người kế hoạch 76/KH-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2755_signed.pdf
 Trở về trang trước