1242/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1242/QĐ-UBND
v/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm khu đô thị phía bắc Nam QL 5 tỉnh
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1242_001_signed.pdf
 Trở về trang trước