3471/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3471/CV-UBND
v/v công khai giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3471_signed.pdf
 Trở về trang trước