1829/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1829/CV-UBND
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp viễn thông
Ngày ban hành 28/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1829.pdf
 Trở về trang trước