7/BCS
Chi tiết văn bản
7/BCS
V/v bổ nhiệm cán bộ diện ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý
Ngày ban hành 03/02/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm vbdi_7_BCS.pdf
 Trở về trang trước