1613/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1613/QĐ-UBND
v/v thu hồi Tb số 558/TB-UBND ngày 13/12/2010 và Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 30/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1613_signed.pdf
 Trở về trang trước