452/CV-UBND
Chi tiết văn bản
452/CV-UBND
V/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế công trình xử lý khẩn cấp các cung sạt kè Hàm tử huyện KHoái Châu và kè Phú Hùng Cường huyện Kim Động
Ngày ban hành 30/03/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 452.pdf
 Trở về trang trước