1913/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1913/QĐ-UBND
V/v điều chuyển nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2010
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1913.pdf
 Trở về trang trước