1828/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1828/CV-UBND
V/v hiệp y tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2010
Ngày ban hành 28/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1828.pdf
 Trở về trang trước