2510/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2510/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp mở rộng Bệnh viện nhiệt đới trực thuộc sở y tế
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2510_signed.pdf
 Trở về trang trước