690/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
690/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm thương mại và khu dân cư Ngọc Đà-Như Quỳnh Hưng Yên
Ngày ban hành 28/02/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 690_signed.pdf
 Trở về trang trước