845/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
845/QĐ-UBND
v/v giao đất lần 1 tại xã Đông Tảo huyện Khoái Châu cho UBND xã Đông Tảo để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đông Tảo để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 845_signed.pdf
 Trở về trang trước