997/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
997/QĐ-UBND
v/v phê duyệt ké hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo sông trục dẫn kè mái và tu sửa cụm công trình sau đầu mối trạm bơm Đa Lộc cải tạo cống trức Điền trên kênh trục dẫn Cứu khúc huyện Ân thi cải tạo trạm bơm sông Hai huyện Khoái Châu
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 997_signed.pdf
 Trở về trang trước