1634/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1634/QĐ-UBND
v/v cho công ty TNHH Ngân Hà Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng đất,thuê đất tại xã Ngọc Long huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư Nhà mý sản xuất lô sợi đánh bóng
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1634_signed.pdf
 Trở về trang trước