3720/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3720/CV-UBND
V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về hỗ trợ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3720_signed.pdf
 Trở về trang trước