2489/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2489/QĐ-UBND
v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Minh Hưng Yên khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan tại phường Nhân Hòa thị xã Mỹ Hào
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2489_signed.pdf
 Trở về trang trước