3356/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3356/QĐ-UBND
V/v thu hồi đất của công ty TNHH 4P tại thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm cho công ty cổ phần Acecook Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3356_signed.pdf
 Trở về trang trước