2975/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2975/QĐ-UBND
v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi n hà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại thị trấn Như quỳnh Văn Lâm
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2975_signed.pdf
 Trở về trang trước