914/CV-UBND
Chi tiết văn bản
914/CV-UBND
V/v đề nghị hỗ trợ vốn chống sạt lở của Chính phủ để kè một số tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 914.pdf
 Trở về trang trước