1827/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1827/CV-UBND
v/v truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Ngày ban hành 28/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1827.pdf
 Trở về trang trước