3472/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3472/CV-UBND
V/v kiểm tra giải quyết đơn khiếu nại
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3472_signed.pdf
 Trở về trang trước