1396/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1396/QĐ-UBND
V/vphê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý sở Văn hóa thể thao và Du lịch do ban cán sự quản lý năm 2019
Ngày ban hành 24/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1396_signed.pdf
 Trở về trang trước