1635/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1635/QĐ-UBND
v/v thu hồi đất của công ty TNHH Hồng Ngọc Hưng yên tại phường Hiến Nam giao cho trung tâm phát triển quỹ đất để tổ chức thi đấu quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1635_signed.pdf
 Trở về trang trước